symantec logo
  PRINT THIS PAGE   יש להדפיס את הטופס

טופס החזרת מוצר (אירופה והמזרח התיכון)

שלח באמצעות הדואר את הדף הזה (מקור) בצירוף העתק של הקבלה המקורית והתקליטור של מוצר Norton שברשותך, אל הכתובת הבאה:

Symantec Consumer Support
PO Box 5689
Dublin 15
Ireland

הטיפול בהחזר הכספי עשוי להימשך שישה שבועות.

לתשומת לבך, אנו מעניקים החזר כספי רק עבור מוצרים לשימוש ביתי (Home User). למוצרים המיועדים למגזר הארגוני (Enterprise), לרבות פתרונות לעסקים קטנים (Small Business Solutions), יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות למגזר הארגוני.

סימנטק מבטיחה החזר כספי למשך 60 יום על כל מוצרי Norton (מוצרי מדף או מוצרים בהורדה).

תנאים:
א. ההחזר הכספי ייעשה לחשבון הבנק שציינת.
ב. אין החזר של דמי המשלוח והטיפול.
ג. אין החזר של תשלומי מע"מ לחברות.
ד. חתימה על טופס זה לאחר מילויו מהווה עדות לכך שהסרת את המוצר מהמחשב שלך.
ה. לתשומת לבך – אין באפשרותנו לבצע החזר כספי לבנקים באינטרנט. אנו מתנצלים על כל אי-נוחות שהגבלה זו עלולה לגרום.
ו. סימנטק אינה מעניקה החזר כספי עבור רכישות של מוצרי סימנטק מיד שניה באתר אינטרנט כלשהו, רכישות באתרי מכירות פומביות, או רכישות של מוצרים בלתי מאושרים או שהושגו ו/או שווקו בצורה לא חוקית.

נא למלא באותיות דפוס פרטים בשדות הרלוונטיים שלהלן.

שדות המסומנים בכוכבית (*) מכילים פרטים הדרושים לטיפול בהחזר הכספי.

שם פרטי * שם משפחה *  
חברה  
כתובת *  
עיר * מיקוד * ארץ *  
מס' טלפון * כתובת דוא"ל *  
המוצר שרכשת  
מספר גרסה שפה  
תאריך הרכישה  
מספר הזמנת מינוי  
מטבע סכום  
סיבת החזרה  

החזר כספי לחשבון בנק:
לתשומת לבך: בכל דרישה להחזר כספי הנשלחת מארץ אחרת מלבד בריטניה, אירלנד, גרמניה, צרפת או הולנד, חובה לספק מספר IBAN. יש לספק מספר IBAN גם במקרים שבהם התשלום בוצע בדולר אמריקני באחת הארצות שצוינו לעיל. מספר ה-IBAN מופיע בכל תדפיס בנק, או שתוכל לקבלו בסניף הבנק.

שם הבנק *  
כתובת הבנק *  
מיקוד הבנק * עיר הבנק *  
קוד Swift **ישראל** נא למלא את קוד ה-Swift של סניף הבנק שלך.
מספר IBAN  
קוד מיון  
מספר חשבון **ישראל** נא למלא את מספר הסניף (3 ספרות) ואת מספר החשבון (לא יותר מ- 9 ספרות).
שם בעל החשבון  

הריני מאשר כי קראתי את כל התנאים של סימנטק לביצוע ההחזר הכספי המבוקש וכי אני מסכים להם.
חתימה   תאריך  
PRINT THIS PAGE   יש להדפיס את הטופס

הערה הערה:  לפני שליחת הטופס, נא ודא שצרפת:

מדיניות הפרטיות